Zespół Szkół w Hucie Mińskiej
z/s w Cielechowiźnie

Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona główna
Patron
Historia i tradycja szkoły
Dyrektor i nauczyciele
Dokumenty
Kalendarz
Tu i teraz
Archiwum
Sukcesy
KontaktInformujemy, że w dniach od 11.04.2016 do 28.06.2016
prowadzimy rekrutację do klas pierwszych
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej.

Na rok szkolny 2016/2017 absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej (Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Gliniak, Grabina, Huta Mińska, Iłówiec, Kluki, Marianka, Mikanów, Prusy, Stare Zakole, Tartak, Wólka Iłówiecka, Zakole Wiktorowo), przyjmowani są do szkoły na podstawie zgłoszenia do gimnazjum obwodowego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej, biorą udział w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Przy ustalaniu kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły, brane będą pod uwagę kryteria ustalone w Uchwale Nr XV/106/I6 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2.

Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego określone są w załącznikach do zarządzeń nr 5 i 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 27 stycznia 2016 roku i 12 lutego 2016 roku.

Zapraszamy do składania wniosków i zgłoszeń.

Dyrektor: Piotr Matzanke

Informujemy, że zgodnie Uchwałą
XV/106/I6 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016, Załącznik Nr 2, przy ustalaniu kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, brane będą pod uwagę między innymi, oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z pięciu następujących przedmiotów obowiązkowych: j. polski, j. angielski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda. Sposób przeliczania ocen na punkty określa załącznik nr 2 do Uchwały.

Dyrektor: Piotr Matzanke

Uchwala Nr XV/l06/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
zgłoszenie do obwodowego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017
wniosek o przyjęcie do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017
harmonogram postępowania rekrutacyjnego
harmonogram postępowania uzupełniajacego

13 kwietnia 2016 roku klasa 4 wraz z wychowawczynią przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony ofiarom zbrodni stalinowskiej, a także kontradmirałowi Ksaweremu Czernickiemu, pt. „Katyń – pamiętamy”
zobacz szczegóły
UWAGA!!!
Mamy jeszcze miejsca w przedszkolu.

Informacja w sprawie terminów postępowania uzupełniającego, ilości wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych, składania dokumentów oraz trybu rozpatrywania wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2016/2017

Informujemy, że od dnia 01.04.2016 rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych szkoły podstawowej w tym do klasy integracyjnej.

L.p.
Czynności
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01 - 14 kwietnia 2016r.
18-20 maja 2016r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
15-20 kwietnia 2016r.
23 - 27 kwietnia 2016r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
26 kwietnia 2016r.
30 maja 2016r.
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
28-29 kwietnia 2016r.
31 maja - 03 czerwca 2016r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
02 maja 2016r.
13 czerwca 2016r.

W roku szkolnym kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej biorą udział w rekrutacji. Przy ustalaniu kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły, brane będą pod uwagę kryteria ustalone w Uchwale Nr XV/106/I6 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 1

Zapraszamy do składania wniosków i zgłoszeń.

Dyrektor: Piotr Matzanke


Dokumenty do pobrania:
Uchwala Nr XV/l06/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZGŁOSZENIE do obwodowej szkoły podstawowej


Aby rozpocząć kliknij w zieloną flagę.

Szkolnego Konkurs Plastyczny na Wielkanocną Palmę i Kartkę Świąteczną rozstrzygnięty.
obacz protokół zobacz prace


Dwoje naszych uczniów Julia Boruta i Jakub Ratyński zostali finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Kodować Każdy Może.
zobacz relację foto-video

W Gminnym Konkursie "Chcemy żyć zdrowo - uzależnieniom mówimy nie" I miejsce wśród gimnazjalistów zajęła Julia Paździoch kl. II gim. wyróżnienie dla Sylwii Kowalczyk kl. III gim. i Roksany Barańskiej kl. II sz. podst.
galeria
Szkolny Konkurs Plastyczny „Szopka Betlejemska”
protokół galeria

Aby rozpocząć kliknij w zieloną flagę.

RODZINNE DYKTANDO PAPIESKIE
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DYKTANDZIE DLA RODZIN
XV DZIEŃ PAPIESKI „JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”

plakat
szczegóły
karta zgłoszenia


SPORTOWO-JĘZYKOWA SZKOŁA W PORONINIE 18.01.2016 - 24.01.2016
poznaj szczegóły25 września - ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
zapraszamy do zabawy
W tym dniu odbyła się lekcja w klasie IV, w ramach której świętowaliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia grając w grę dydaktyczną MEMORY. Uczniowie wykazali się bardzo dobra znajomością tabliczki mnożenia, świetnie się bawili ucząc.


Powiatowy Dzień Papieski 2015

Plakat
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia


1 września 2015r
godz. 8:00 Msza św
godz. 9:00 Uroczyste rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 (sala gimnastyczna)
W dniu 26 sierpnia 2015r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci 3,4,5 - letnich, oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie.

W dniach 27, 28 sierpnia 2015r. od godz. 16.00 - dni adaptacyjne dla wychowanków oddziałów przedszkolnych.

Zapraszamy rodziców i wychowanków.

Piotr Matzanke - dyrektor
Zestaw podręczników szkolnych
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2015/2016


Zestaw podręczników szkolnych
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2015/2016


Rada Rodziców i społeczność Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej
składają serdeczne
PODZIĘKOWANIE
wszystkim sponsorom i darczyńcom
za życzliwość i wsparcie finansowe udzielone
na organizację Pikniku Rodzinnego,
dzięki któremu dzieci miały wiele atrakcji
i świetnie się bawiły.

Życzymy wielu sukcesów i powodzenia
w realizacji życiowych planów i zamierzeń.
Sprawdź się z jezyka angielskiego.
Test wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych z kluczem odpowiedzi.

Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców na zebranie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Hucie Mińskiej, które odbędzie się w dniu 29.04.2015, o godz. 18.00 w siedzibie szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców
Gabriel Romanyszyn


Rozpoczynamy rekrutację do do klasy pierwszej Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.
pobierz zarządzenie
pobierz zgłoszenie
pobierz wniosek


Rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016.
pobierz zarządzenie
pobierz wniosek

Informujemy, że od dnia 01.04.2015 rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych szkoły podstawowej w tym do klasy integracyjnej.

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki a w przypadku wolnych miejsc dzieci z poza terenu gminy. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 uczniów w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 1. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wśród zalecanych form kształcenia specjalnego musi być wymieniona szkoła integracyjna lub oddział integracyjny w szkole ogólnodostępnej.
 2. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci niedowidzące, niedosłyszące, upośledzone w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
 3. Do oddziałów integracyjnych nie przyjmuje się dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, z nadpobudliwością psychoruchową lub stwierdzonym ADHD.
 4. Rekrutacja dzieci pełnosprawnych do klas integracyjnych jest poprzedzona:
  1. spotkaniem ogólnym rodziców z dyrekcją szkoły i wychowawcami,
  2. wyrażeniem zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej,
  3. spotkaniem z rodzicami dzieci zdrowych deklarujących chęć zapisania dziecka do zespołu integracyjnego.
 5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki.
 6. Kwalifikacji dzieci do klas integracyjnych dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele specjaliści, pedagog szkolny.
Za nami pierwsze spotkanie informacyjne. Kolejne 09.04.2015 o godz. 18.00

Zapraszamy do składania wniosków i zgłoszeń.

Dyrektor: Piotr Matzanke

pobierz zarządzenie
pobierz wniosek
pobierz zgłoszenie
Na progu nowego 2015 roku życzymy wszystkim naszym sympatykom i przyjaciołom wszelkiej pomyślności, sukcesów, siły i odwagi do pokonywania codziennych obowiązków i trudności, nadziei na lepsze jutro, spełnienia najskrytszych marzeń. Oby ten rok obfitował w miłość, życzliwość i sukcesy.
Wszystkiego najlepszego!
SPORTOWO-JĘZYKOWA ZIMOWA SZKOŁA W PORONINIE
12.01.2015-17.01.2015
pobierz

Dyskoteka z okazji DNIA CHŁOPAKA
Od września w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.
Rodzice, którzy podali wychowawcy klasy swojego dziecka adres email mogą się do niego logować i na bieżąco sprawdzaćobecności i oceny dziecka.
Zachęcamy do zapoznania się i z instrukcją pierwszego logowania ( POBIERZ) i korzystania z dziennika.
W przypadku problemów z pierwszym logowaniem w poniedziałek (6 września) w godz. 17:00-19:00 można skorzystać w szkole z pomocy (należy mieć ze sobą adres email i hasło do poczty elektronicznej).

Plan zajęć dodatkowych
pobierz

Obchody Powiatowego Dnia Papieskiego przeżywanego pod hasłem
"Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie".

list przewodni
regulamin
karta zgłoszenia
lista laureatów
1.09.2014r
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
8:00 msza św.
9:30 akademia

Podręczniki dla klasy 1 Szkoły Podstawowej.

Uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 otrzymują nieodpłatnie:
 • podręczniki przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • podręcznik do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe do wszystkich rodzajów zajęć, zamówione przez szkołę.
Rodzice uczniów klasy 1 zakupują jedynie podręcznik do religii. „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”+ karty pracy. (Autor - ks. J.Szpet, D.Jackowiak - wydawnictwo - Św.Wojciech.)
Zakup podręczników do oddziałów przedszkolnych.

Zamówienia zestawu podręczników dla oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 dokonuje Pani Krystyna Mazurek. Rodzice uczniów oddziałów zerowych kupują samodzielnie tylko podręczniki do religii. „Jesteśmy dziećmi Bożymi”. (Autor - ks. J.Szpet, D.Jackowiak - wydawnictwo - Św.Wojciech.)
Zestaw podręczników szkolnych
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2014/2015


Zestaw podręczników szkolnych
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2014/2015


26 czerwca 2014 godz.17:00
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - GIMNAZJUM
27 czerwca 2014 godz.10:00
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - SP

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do klas pierwszych szkoły podstawowej.
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej dysponuje jeszcze łącznie 22 miejscami wolnymi, w dwóch oddziałach klasy pierwszej. (Dzieci sześcioletnich i dzieci siedmioletnich).
Rekrutacja odbywa się na zasadach ustalonych w zarządzeniu z dnia 28.03.2014 roku. Terminarz rekrutacji uzupełniającej poniżej.

Piotr Matzanke

Załączniki:
 1. Zarządzenie - terminarz uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.
 2. Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej


Informuję, że do dnia 28.05.2014 roku wpłynęło 26 potwierdzeń woli zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. W związku z tym w organizacji roku szkolnego 2014/2015 zaplanowano zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty dwa oddziały klasy pierwszej.
(1a - Oddział dzieci sześcioletnich - wychowawca Pani Bogusława Nalazek. 1b - Oddział dzieci siedmioletnich wychowawca Pani Katarzyna Rosochacka.) Jednocześnie informuję, że od dnia 01.06.2014 planowane jest rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej
Piotr MatzankeOgłaszamy rozpoczęcie rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej.

Dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych termin składania zgłoszeń do obwodowego gimnazjum i wniosków o przyjęcie do szkoły dla absolwentów zamieszkałych poza obwodem szkoły upływa 30 kwietnia 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
 1. Ustawa o systemie oświaty tekst jednolity
 2. Zarządzenie - terminy rekrutacji
 3. Zgłoszenie do gimnazjum
 4. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum


Rozpoczynamy nabór do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej!

Obowiązkiem szkolnym od roku 2014 objęte są dzieci urodzone w 2007 roku i urodzone od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r.
zobacz tekst ustawy
Do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszeń przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. (Mikanów, Grabina, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Kluki, Tartak, Prusy, Chochół, Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska). O przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie złożonych wniosków zadecyduje postępowanie rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
 1. Ustawa o systemie oświaty tekst jednolity
 2. Zarządzenie - terminy rekrutacji
 3. Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej
 4. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych rozpoczęta!

Postępowaniem rekrutacyjnym zostaną objęte dzieci z roczników 2011, 2010, 2009 oraz dzieci urodzone od 01 lipca do 31 grudnia 2008 roku,  których rodzice złożą stosowne wnioski i deklaracje przewidziane w zarządzeniu dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej. Oddziały przedszkolne zapewniają 10 godzinną opiekę przedszkolną, pełne wyżywienie na dotychczasowych zasadach.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
 1. zarządzenie
 2. deklaracja
 3. wniosek

Dnia 28 maja 2014r odbył się etap szkolny KONKURSU WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII dla klas 4-6.
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:
 • Oliwia Szuba kl.6
 • Michał Pustoła kl.6
 • Zofia Walczak kl.5
 • Patrycja Witkowska kl.5
 • Michał Kubicki kl.6

Kolejny etap odbedzie się 4 czerwca (środa) 2014r o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Minsku Mazowieckim.


APEL WIELKANOCNY

Wielkanoc jest jednym z najstarszych Świąt chrześcijańskich i wiążą się z nią różne tradycje. W tym roku postanowiliśmy je przypomnieć podczas uroczystego apelu w dniu 16 kwietnia. Począwszy od dekoracji (barwny kilim, palmy, święconka, pisanki,…) poprzez teksty wyjaśniające dawne tradycje i obyczaje (bicie palmą, połykanie bazi, malowanie jaj, symbolika pokarmów wkładanych do koszyczka ze święconką, śmigus-dyngus,…), po stroje ludowe charakterystyczne dla regionu kołbielskiego, bo z nim kulturowo jesteśmy związani. Zgromadzona na sali społeczność szkolna mogła podziwiać kolorowe wełniane spódnice (sorce) i fartuszki zwane zapaskami przyozdobione koronką, kwieciste chusteczki i czerwone korale. Piękne i bardzo wymowne są nasze, polskie tradycje i zwyczaje , nie zapominajmy o nich, kultywujmy je i przekazujmy kolejnym pokoleniom, bo to są nasze korzenie, nasze narodowe dziedzictwo. Występ uczniów został nagrodzony gromkimi brawami, a na koniec Pan Dyrektor Piotr Matzanke złożył wszystkim życzenia ciepłych, rodzinnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Irena Nowak

zobacz zdjęcia
czwartek, 20 marca 2014 godz. 11:50
Koncert zespołu LIMBOS
14 marca o godz. 9:00
odbędzie się etap szkolny Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjum. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału.

Gminny Konkurs Poetycki o Bł. Janie Pawle II
Zobacz szczegóły


Zobacz wyniki

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych rozpoczęta!

Postępowaniem rekrutacyjnym zostaną objęte dzieci z roczników 2011, 2010, 2009 oraz dzieci urodzone od 01 lipca do 31 grudnia 2008 roku,  których rodzice złożą stosowne wnioski i deklaracje przewidziane w zarządzeniu dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej. Oddziały przedszkolne zapewniają 10 godzinną opiekę przedszkolną, pełne wyżywienie na dotychczasowych zasadach.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
 1. zarządzenie
 2. deklaracja
 3. wniosek

Dziennik elektroniczny


galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia