Wycieczka do OGRODU BOTANICZNEGO3 października uczniowie klas V i VI wraz z opiekunami I. Nowak, H. Jackiewicz, E. Tkaczyk uczestniczyli w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Warsztaty przyrodnicze w Centrum Edukacji składały się z 3 części. Pierwszą stanowiły zajęcia prezentujące bogactwo form i strategii życiowych różnych przedstawicieli królestwa roślin. Uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: który gatunek jest największy? Który posiada największe kwiaty? Który żyje najdłużej? Jak rośliny polują na owady? Drugą stanowiły warsztaty polegające na własnoręcznym wykonaniu przez ucznia preparatu mikroskopowego, jego obserwacja, analiza i szkicowanie. Część trzecia to spacer po Ogrodzie Botanicznym z przewodnikiem. Podziwialiśmy ogromną różnorodność roślin.
Następnym punktem wycieczki było Muzeum Papiernictwa w Konstancinie Jeziornie. Po poznaniu krótkiej historii papieru i papiernictwa w Jeziornie, pan przewodnik opowiedział nam o współczesnej technologii produkcji papieru. Podczas zajęć praktycznych czerpaliśmy papier z masy celulozowej. Każdy z nas otrzymał na pamiątkę własnoręcznie wyczerpane arkusze papieru (ze znakiem wodnym i płatkami kwiatów). Wyjazd można zaliczyć do udanych.
Foto: Irena Nowak