Wystawa pieniądza


19 kwietnia 2017 roku dzieci z naszej szkoły zwiedzały wystawę pieniądza w Narodowym Banku Polskim w Warszawie.
Wystawa jest bardzo nowoczesna, multimedialna. Nasi uczniowie zapoznali się z historią pieniądza, oraz pracą banku.