Spotkanie z aktorką teatralną i filmową oraz autorką wierszy dla dzieci
p.Laurą Łącz odbyło się 19.10.2016 dla klas I- III
jako inauguracja czytania dzieciom w roku szkolnym 2016/2017.
Przez cały rok szkolny rodzice, przedstawiciele różnych zawodów
oraz osoby publiczne będą spotykały się z dziecmi
i czytały wiersze oraz bajki i baśnie.