Dnia 24.11.2016 r. z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół
w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie Piotra Matzanke,
przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Mińsku Mazowieckim, odbyła się konferencja na temat:
"Uzależnienie od przestrzeni cyfrowej wśród dzieci i młodzieży
wyzwaniem dla współczesnego rodzica i pedagoga".

Konferencję poprowadzili specjaliści z Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie prof. dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska.
Do Zespołu Szkół w Hucie przybyli zaproszeni dyrektorzy szkół i nauczyciele
z powiatu mińskiego, przedstawiciele władz gminnych i policji oraz rodzice uczniów.

Tekst i zdjęcia: Dorota Kamela