3 Powiatowy Konkurs Plastyczny "Jestem Przyjacielem Przyrody"