Zespół Szkół w Hucie Mińskiej
z/s w Cielechowiźnie

Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona główna
Patron
Historia i tradycja szkoły
Dyrektor i nauczyciele
Dokumenty
Kalendarz
Tu i teraz
Archiwum
Sukcesy
Kontakt


Cielechowizna, 18.02.2010

Wizja szkoły

     Nasza szkoła uznaje za najważniejsze wartości prawdę, szacunek, odpowiedzialność, tolerancję i bezpieczeństwo. Wyrazem tego w minionych latach była praca, jaką uczniowie, rodzice i nauczyciele wykonali wspólnie w działaniach związanych z nadaniem imienia Karola Wojtyły obu szkołom wchodzącym w skład Zespołu oraz podczas wdrażania zmian w programie wychowawczym.

     W najbliższych latach chcielibyśmy by nasza szkoła szczególnie dbała o:
  • bezpieczeństwo wychowanków i kształtowanie poczucia postawy odpowiedzialności za siebie i innych uczniów,
  • rozwój postaw tolerancji i szacunku wobec innych,
  • poszukiwanie prawdy w życiu i aspekcie poznawczym,
  • rozwój umiejętności uczenia się samodzielności i odpowiedzialności za podjęte decyzje.

     Do określenia mocnych stron będących bazą do dalszego rozwoju oraz czynników hamujących nasz rozwój posłużyliśmy się uproszczoną analizą SWOT. Dokonana analiza ma decydujący wpływ na określone w programie strategiczne cele przyjęte do realizacji w nadchodzących latach.

     Realizacja programu uwzględnia wszystkie obszary działania szkoły oraz odrębność i specyfikę wszystkich etapów edukacyjnych w obrębie Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej.

     Chcielibyśmy by program rozwoju był odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz uwzględniał interesy współpracujących ze szkołą instytucji i organizacji. W procesie tworzenia programu zaplanowano bezpośredni udział przedstawicieli całej społeczności szkoły oraz uwzględniono Strategię Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki.

Piotr Matzanke                    
Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie MińskiejFilm o historii szkoły
autorka: Ewelina Patoleta, rok 2008Dziennik elektroniczny


galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia