Zespół Szkół w Hucie Mińskiej
z/s w Cielechowiźnie

Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona główna
Patron
Historia i tradycja szkoły
Dyrektor i nauczyciele
Dokumenty
Kalendarz
Tu i teraz
Archiwum
Sukcesy
Kontakt


Zestaw podręczników szkolnych
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2016/2017


Informujemy, że w dniach od 11.04.2016 do 28.06.2016
prowadzimy rekrutację do klas pierwszych
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej.

Na rok szkolny 2016/2017 absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej (Chmielew, Chochół, Cielechowizna, Gliniak, Grabina, Huta Mińska, Iłówiec, Kluki, Marianka, Mikanów, Prusy, Stare Zakole, Tartak, Wólka Iłówiecka, Zakole Wiktorowo), przyjmowani są do szkoły na podstawie zgłoszenia do gimnazjum obwodowego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej, biorą udział w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Przy ustalaniu kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły, brane będą pod uwagę kryteria ustalone w Uchwale Nr XV/106/I6 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2.

Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego określone są w załącznikach do zarządzeń nr 5 i 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 27 stycznia 2016 roku i 12 lutego 2016 roku.

Zapraszamy do składania wniosków i zgłoszeń.

Dyrektor: Piotr Matzanke

Informujemy, że zgodnie Uchwałą
XV/106/I6 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016, Załącznik Nr 2, przy ustalaniu kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, brane będą pod uwagę między innymi, oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z pięciu następujących przedmiotów obowiązkowych: j. polski, j. angielski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda. Sposób przeliczania ocen na punkty określa załącznik nr 2 do Uchwały.

Dyrektor: Piotr Matzanke

Uchwala Nr XV/l06/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
zgłoszenie do obwodowego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017
wniosek o przyjęcie do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017
harmonogram postępowania rekrutacyjnego
harmonogram postępowania uzupełniajacego

Zestaw podręczników szkolnych
Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2015/2016


Sprawdź się z jezyka angielskiego.
Test wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych z kluczem odpowiedzi.
Plan zajęć dodatkowych
pobierz

26 czerwca godz. 17:00
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej.

Dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych termin składania zgłoszeń do obwodowego gimnazjum i wniosków o przyjęcie do szkoły dla absolwentów zamieszkałych poza obwodem szkoły upływa 30 kwietnia 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
  1. Ustawa o systemie oświaty tekst jednolity
  2. Zarządzenie - terminy rekrutacji
  3. Zgłoszenie do gimnazjum
  4. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum

Dziennik elektroniczny


galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia