Zespół Szkół w Hucie Mińskiej
z/s w Cielechowiźnie

Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona główna
Patron
Historia i tradycja szkoły
Dyrektor i nauczyciele
Dokumenty
Kalendarz
Tu i teraz
Archiwum
Sukcesy
Kontakt




REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Informujemy, że od dnia 30.03.2017 rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyjecie do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. Wszystkie wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do dnia 14.04.2017 do godz. 15:00.
Informacje i wzory wypełnionych druków dostępne są na tablicy ogłoszeń w przy wejściu do szkoły.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr XXX/219/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2017/2018.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2017/2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2017/2018

ZGŁOSZENIE do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018







Dziennik elektroniczny






galerie
plan
ogłoszenia





galerie
plan
ogłoszenia





galerie
plan
ogłoszenia