Zespół Szkół w Hucie Mińskiej
z/s w Cielechowiźnie

Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Strona główna
Patron
Historia i tradycja szkoły
Dyrektor i nauczyciele
Dokumenty
Kalendarz
Tu i teraz
Archiwum
Sukcesy
Kontakt


Wyprawka ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej
pobierz

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie wszystkich klas otrzymają darmowe podręczniki.
Zakupu wymaga jedynie podręcznik do RELIGII.
Zobacz jaki podręcznik zakupić
REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Informujemy, że od dnia 30.03.2017 rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyjecie do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. Wszystkie wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do dnia 14.04.2017 do godz. 15:00.
Informacje i wzory wypełnionych druków dostępne są na tablicy ogłoszeń w przy wejściu do szkoły.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr XXX/219/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2017/2018.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2017/2018

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2017/2018

ZGŁOSZENIE do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018


Zestaw podręczników szkolnych
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2016/2017


Informujemy, że od dnia 01.04.2016 rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych szkoły podstawowej w tym do klasy integracyjnej.

L.p.
Czynności
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01 - 14 kwietnia 2016r.
18-20 maja 2016r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
15-20 kwietnia 2016r.
23 - 27 kwietnia 2016r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
26 kwietnia 2016r.
30 maja 2016r.
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
28-29 kwietnia 2016r.
31 maja - 03 czerwca 2016r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
02 maja 2016r.
13 czerwca 2016r.

W roku szkolnym kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej biorą udział w rekrutacji. Przy ustalaniu kolejności pierwszeństwa przyjęcia dzieci do szkoły, brane będą pod uwagę kryteria ustalone w Uchwale Nr XV/106/I6 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 1

Zapraszamy do składania wniosków i zgłoszeń.

Dyrektor: Piotr Matzanke


Dokumenty do pobrania:
Uchwala Nr XV/l06/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZGŁOSZENIE do obwodowej szkoły podstawowej

Zestaw podręczników szkolnych
Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
Rok szkolny 2015/2016


Sprawdź się z jezyka angielskiego.
Test wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych z kluczem odpowiedzi.

Kalendarium wydarzeń klas 1
Plan zajęć dodatkowych
pobierz

Podręczniki dla klasy 1 Szkoły Podstawowej.

Uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 otrzymują nieodpłatnie:
  • podręczniki przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • podręcznik do języka angielskiego i materiały ćwiczeniowe do wszystkich rodzajów zajęć, zamówione przez szkołę.
Rodzice uczniów klasy 1 zakupują jedynie podręcznik do religii. „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”+ karty pracy. (Autor - ks. J.Szpet, D.Jackowiak - wydawnictwo - Św.Wojciech.)
27 czerwca godz.10:00
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


Rozpoczynamy nabór do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej!

Obowiązkiem szkolnym od roku 2014 objęte są dzieci urodzone w 2007 roku i urodzone od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r.
zobacz tekst ustawy
Do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszeń przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. (Mikanów, Grabina, Wólka Iłówiecka, Iłówiec, Kluki, Tartak, Prusy, Chochół, Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska). O przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie złożonych wniosków zadecyduje postępowanie rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
  1. Ustawa o systemie oświaty tekst jednolity
  2. Zarządzenie - terminy rekrutacji
  3. Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej
  4. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Dziennik elektroniczny


galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia

galerie
plan
ogłoszenia